หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.ทรายมูล "กินดี อยู่ดี มีการศึกษา รักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนา พาให้สุขสมบูรณ์"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณถนนเลียบคลองวัดคลองหนึ่ง ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 .. อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก.. อ่านต่อ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก.. อ่านต่อ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ 13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก .. อ่านต่อ
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ และมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น .. อ่านต่อ
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563 สภาเด็กและเยาวชนตำบลทรายมูล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้สภาเด็กและเยาวชนตำบลทรายมูล การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล .. อ่านต่อ
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน .. อ่านต่อ
ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ถนนทางหลวงแผ่นดิน องครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว อ.องครักษ์ จ.นครนายก (ใกล้แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พระอาจารย์) .. อ่านต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายมูล ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลทรายมูล ดำเนินการจัดโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก .. อ่านต่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมถนนเลียบคลอง 1 หมู่ที่ 2 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก .. อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลทรายมูล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2563 .. อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลทรายมูล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 .. อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายพิทยา ตีระวรานันท์ นายก อบต.ทรายมูล ได้ดำเนินการลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมคู่มือการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในตำบลทรายมู และประชาชนที่ไม่มีภูมิลำเนา อยู่ในตำบลทรายมูล จำนวน 11,351 ชิ้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .. อ่านต่อ
ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายมูล จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน (อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยนายพิทยา ตีระวรานันท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมเปิดงานโครงการฯ .. อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก .. อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล .. อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายมูล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยว่าที่ ร.ท.พัสธราโชติ โพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมเปิดงานโครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพคนพิการ เป็นการอบรมให้ความรู้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน .. อ่านต่อ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลทรายมูล ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายมูล จัดโครงการหนูไม่จมน้ำแน่ ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยนายพิทยา ตีระวรานันท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมเปิดงานโครงการหนูไม่จมน้ำแน่ ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน เป็นโครงการที่รณรงค์ และให้ความรู้แก่ เด็กและเยาวชนในตำบลทรายมูลได้รู้ถึงหลักการปฏิบัติ เพื่อเอาชีวิตรอดเมื่ออยู่ในสถานการณ์อันตรายในน้ำ .. อ่านต่อ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้รับพระราชทาน จำนวน 1,780 แผ่น .. อ่านต่อ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ สตรีรู้เท่าทันโรคใกล้ตัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยนายพิทยา ตีระวรานันท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมเปิดงานโครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพ สตรีรู้เท่าทันโรคใกล้ตัว เป็นโครงการที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัว ในการดูแลป้องกันโรคมะเร็งรังไข่ ให้ความรู้โดย ผศ.ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน.. อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จัดกิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง ในเขตตำบลทรายมูล เริ่มจาก บริเวณหน้าวัดทวีพูลรังสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ถนนสาย 305 รังสิต - นครนายก จนถึงเขตเทศบาลตำบลองครักษ์ ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 เริ่มเวลา 09.00 น.ของทุกวัน.. อ่านต่อ
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 อบต.ทรายมูล จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติสายเลียบคลอง 1.. อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการลอยกระทง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล.. อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานและภาพกิจกรรม ของโรงเรียนพฤฒวิชชาลัยทรายมูล ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 เริ่มเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 และรับมอบเกียรติบัตรเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (ศูนย์สามวัย ประกอบด้วย วัยผู้สูงอายุ วัยกลางคน และวัยทำงาน) เป็นการทำ MOU ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคี 11 หน่วยงานและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ อบต.ทรายมูล.. อ่านต่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด โดยบรรยายให้ความรู้เรื่องการดำเนินงาน ของศูนย์ อปพร. และสาธิตการกู้ภัยทางถนน .. อ่านต่อ
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายพิทยา ตีระวรานันท์ นายก อบต.ทรายมูล พร้อมคณะข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์ .. อ่านต่อ
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณถนนเลียบคลองวัดคลองหนึ่งฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก .. อ่านต่อ
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562 งานประเพณีสารทไทยและแข่งเรือ จังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดทวีพูลรังสรรค์ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก .. อ่านต่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางนางเล็ก ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายมูล ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลทรายมูล คือ หมู่ที่ 1,2,3,7,8,9 และ 11 .. อ่านต่อ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายมูล ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อสม.นักวิทย์) เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จำนวน 4 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลทรายมูล คือ หมู่ที่ 4,5,6 และ 10 .. อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล .. อ่านต่อ
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก .. อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ดำเนินการจัดโครงการอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน พ.ศ.2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น แปลงเรียนรู้จังหวัดนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก .. อ่านต่อ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายมูล ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลทรายมูล คือ หมู่ที่ 4,5,6 และ 10 .. อ่านต่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางนางเล็ก ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายมูล ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในชุมชนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลทรายมูล คือ หมู่ที่ 1,2,3,7,8,9 และ 11 .. อ่านต่อ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนตำบลทรายมูล ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ .. อ่านต่อ
ชมรมผู้สูงอายุตำบลทรายมูล ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 21,22,28 และ 29 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสวัสดิการในด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ รวมทั้งมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่สามารถออกกำลังกายได้ .. อ่านต่อ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น จะทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต .. อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล .. อ่านต่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของตำบลทรายมูล ณ วัดคลอง 1 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก .. อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ณ บริเวณคลองส่งน้ำวัดคลอง 1 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก .. อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการสายใยรักสู่ครอบครัว ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล .. อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการออกกำลังกายและให้ความสนใจ ในการดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป .. อ่านต่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ .. อ่านต่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อำเภอองครักษ์ได้พิจารณาคัดเลือกถนนสายเลียบคลอง 1 พื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก) .. อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการหนูน้อยฟันสวย ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล .. อ่านต่อ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ และมีกำลังใจในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น .. อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (หลักสูตรระยะสั้นการประดิษฐ์ของชำร่วย) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้านให้มีคุณภาพ และสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และเป็นการสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ .. อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลทรายมูล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กรุ่นใหม่ ให้โตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ให้กับเด็กและเยาวชนภายในตำบลทรายมูล มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน .. อ่านต่อ
หน้า » 1 2
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-630205 และ กองคลัง : 099-008-6256 อีเมล์ : info@saimoon-nyk.com
Copyrights © 2020 www.saimoon-nyk.com All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand